Årsmöte 2022

oktober 1, 2022 17:10:43 Janne Kindmalm
Vid årsmötet med Tidaholms IHF uppvaktades Kjell Andersson med föreningens standar och Roland Samuelsson med diplom. Lisbeth Göthberg som var mötesordförande och även delade ut utmärkelserna erhöll blommor. Foto: Carsten Ertsaas
18 MAR 2022 20:24
Roland Samuelsson omvaldes som ordförande.

Roland Samuelsson omvaldes som ordförande när Tidaholms Idrottshistoriska Förening höll sitt årsmöte i Villan. Ett årsmöte som äntligen kunde hållas vid rätt tidpunkt på året då coronapandemin börjat släppa sitt grepp om samhället.

Ytterligare ett år kan läggas till handlingarna, ett år som präglades hårt av pandemin. Vårt museum fick hållas stängt under större delen av år 2021. Trots detta fanns det en tapper skara som sågs ibland för att genomföra olika föreningsarbeten och även ett antal månadsmöten kunde genomföras planenligt.

Under hösten fick föreningen ett dystert besked av kultur & fritidschefen Pema Malmgren samt enhetschef Daniel Andersson om att föreningen förmodligen kommer att bli av med den stora samlingslokalen där det också finns utställningsmaterial. Anledningen är att Tidaholms Gymnastiksällskap ska bygga en hoppgrop i Idrottshallen och den kommer att hamna ovanför museets samlingssal. Det har utlovats av såväl Pema Malmgren som politiker att föreningen kommer ersättas med en ny lokal, men ännu har inget besked lämnats om lämplig lokal. Det innebär att föreningen nu har svårt att planera kommande verksamheter.

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap anordnade tillsammans med RF/SISU en föreningsdag  i Lidköping under hösten och där Tidaholms IHF var representerat. En dag som var mycket givande och gav många uppslag. SISU inbjöd också till ett studiebesök till idrottsanläggningen i Åsarp som drivs av ortens förening. Turen avslutade sedan på Falköpings museum där IFK Falköping hade en utställning i samband med föreningens 100-årsfirande.

Traditionsenligt deltog föreningen i Konstnatten som kunde hållas då Folkhälsomyndigheten släppt på pandemireglerna lagom till arrangemanget. Den här gången valde föreningen att enbart hålla öppet under lördagen och drygt 300 besökare kunde räknas in. Ett mycket bra resultat.

Vår nuvarande hemsida kommer att försvinna liksom för alla  andra föreningar som är medlemmar inom Westgöta Idrottshistoriska Sällskap. Vid årsskiftet 2022/2023 kommer förhoppningsvis en ny hemsida att presenteras.

Vid WIS årsmöte avgjordes WIS-mästerskapet i Idrottsfrågor. Tyvärr kunde inte föreningens trio Kjell Andersson, Johnny Gustavsson och Roland Samuelsson försvara sin mästartitel utan det blev en delad tredje plats tillsammans med Falbygdens IHS.

En summering av det gångna året är att pandemin inte kunde knäcka verksamheten fullständigt, utan det fanns många ljuspunkter.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes snabbt under Lisbeth Göthbergs suveräna ledning  som vanligt.

Det blev genomgående omval på de olika posterna. Roland Samuelsson ordförande.  Carsten Ertsaas, Kjell Andersson och Bengt Falk två år som styrelseledamöter. Dick Ljungberg och Jonny Nilsson, ett år som suppleanter. Till revisorer Ingegärd Rehn och Janne Ström, suppleant Bertil Lundström. Valberedning  Johnny Gustavsson och Dick Ljungberg på ett år.

Årsmötet avslutades med utmärkelser och där Kjell Andersson tilldelades föreningens standar för mångårigt arbete i styrelsen samt diplom till Roland Samuelsson.

Janne Kindmalm

   

 Tidigare  WI-tidningar