Styrelse och övriga förtroendevalda

Förtroendevalda för Tidaholms Idrottshistoriska Förening år 2024

Styrelsen

Ordförande, vakant

Janne Kindmalm, sekr.        070-233 28 84    kindmalm7@gmail.com

Carsten Ertsaas, kassör       072-227 08 91    carsten.ertsaas@gmail.com

Ledamöter:

Johnny Gustavsson             073-870 91 08

Kjell Andersson                 0739-330787

Eje Holm                             070-836 21 88

Per Gåvertsson                073-930 06 40

Dick Ljungberg                      070-630 17 54

Suppleant:

Roland Samuelsson             076-034 19 58