Styrelse och övriga förtroendevalda

Förtroendevalda för Tidaholms Idrottshistoriska Förening år 2023

Styrelsen

Roland Samuelsson, ordf.   0760-34 19 58    rolandcarling@gmail.com

Janne Kindmalm, sekr.        070-233 28 84    kindmalm7@gmail.com

Carsten Ertsaas, kassör       072-227 08 91    carsten.ertsaas@gmail.com

Ledamöter:

Johnny Gustavsson             073-870 91 08

Kjell Andersson                   073-672 72 02

Eje Holm                             070-836 21 88

Bengt Falk                           070-312 26 74

Suppleanter:

Dick Ljungberg                      070-630 17 54

Per Gåvertsson                       073-930 06 40