Imponerade över anläggningen i Åsarp

oktober 1, 2022 17:10:00 Janne Kindmalm

När delar av styrelsen besökte Ekebergahallen i Åsarp 
bjöds det på information och fika.
När delar av styrelsen besökte Ekebergahallen i Åsarp
bjöds det på information och fika.

15 NOV 2021 14:34
Delar av styrelsen på ”studiebesök”

Tätorten Åsarp, med drygt 600 invånare, i Falköpings kommun för en blomstrande tillvaro och en stor del till trivseln i samhället får tillskrivas Åsarps Idrottsförening.

Styrelsen för Tidaholms Idrottshistoriska Förening har tillsammans med RF-SISU gjort ett nedslag i bygden med ett studiebesök i Ekebergahallen. Därefter fortsatte färden till Falköpings Museum där en utställning över IFK Falköpings 100-åriga tillvaro finns att beskåda.

-Vi blev mycket imponerade över anläggningen i Åsarp och framför allt över hur en mindre förening i ett litet samhälle kan åstadkomma en fullskalig idrottshall. Vi fick en fullödig information om hur föreningen gått tillväga sedan tanken om en hall väcktes 2013 och fram till dags dato, berättar Roland Samuelsson,  ordf i vår förening som tillsammans med SISU:s Anders Johansson var ansvariga för miniturnén.

Det var 2013 som lantbrukaren Anders Johansson väckte tanken att han ville göra något för samhället och bygden. Då väcktes också tanken från Åsarps IF att bygga en hall som stod färdig 2015. Omkring fem miljoner kronor kom från Anders Johansson och sedan tillkom donationer från såväl företag som privatpersoner.

-Det är fantastiskt att eldsjälar kan få till en sådan här anläggning som gagnar hela bygden, fortsätter Roland.

Genom tillkomsten av hallen blev det också en räddningsplanka för den nedläggningshotande skolan i samhället. Under dagtid har Ekebergahallen ett kontrakt med Falköpings kommun om att hyra ut hallen till skolan och på kvällstid har allmänheten möjlighet att hyra lokalen och genom åren har det visat sig att hallen är eftertraktad.

Ekebergahallen ligger vid Åsarps idrottsplats och i samband med byggnationen dockades hallen ihop med den redan befintliga klubbstugan, något som visade sig vara en lyckad lösning. Vid hallen finns också boulebanor och även en padelhall, men  den trivs av ett annat företag.

Naturligtvis hade Åsarps IF inte haft möjlighet att skapa idrottshallen om man inte fått den stora donationen, men likväl är det ändå alla idrottens eldsjälar som måste framhållas. För det är inte enbart pengar som gäller vid ett projekt av den här storleken, utan det personliga engagemanget är lika viktigt. Så visst finns det fortfarande eldsjälar kvar inom idrottsrörelsen, men tyvärr börjar det tunnas ut även bland dessa, något som allt fler föreningar numera får leva med.

Efter besöket i Åsarp gick färden vidare till Falköpings Museum där IFK Falköping fått möjlighet att ställa ut och visa upp sin 100-åriga tillvaro.

-Det var mycket intressant att se deras verksamhet genom åren och där det framför allt var många foton som speglade verksamheten, konstaterar Roland.

I  samband med utställningen rullar det också filmer från 1950-60-talet från fotbollsmatcher mellan Falköping och Tidaholmslagen IFK och TG&IF. Filmer som våran kassör Eje Holm är pappa till.
Kjell.jpg
Kjell Andersson, Roland Samuelsson och Johnny
Gustavsson vid en monter på Falköpings Museum

Janne Kindmalm

   

 Tidigare  WI-tidningar