När öppnar museet?

oktober 30, 2023 15:10:42 Janne Kindmalm

När öppnar vi Idrottsmuseet igen? Ja , det är många som frågar och vi har inget svar. I dagsläget är de flesta byggnationerna med gymnastikens hoppgrop klar.

Nu återstår storstädning av lokalerna, men tyvärr har inga klara besked lämnats från byggfirman Allt i Bygge och allt verkar sväva i luften och det har lämnats olika uppgifter om när allt ska stå klart så vi kan återöppna.

I samband med att vi nu får mindre lokalyta att röra oss med pågår också planering om vad som eventuellt kan plockas bort och magasineras och hur den övriga utställningen kommer att se ut.

   

 Tidigare  WI-tidningar