Skarp kritik till kultur&fritidschef vid årsmöte

mars 9, 2023 18:03:59 Janne Kindmalm

Idrottshistoriskas ordf. Roland Samuelsson inledde årsmötet med att läsa ur en dyster verksamhetsberättelse. Foto: Per Ström/VB

När Tidaholms Idrottshistoriska Förening höll årsmöte riktades skarp kritik mot bl.a. kultur & fritidschefen Pema Malmgren angående hennes agerande om en ersättningslokal till Idrottsmuseet. Även andra tjänstemän kritiserades i den verksamhetsberättelse som presenterades.

Turerna kring en ersättningslokal till Idrottsmuseet har pågått i drygt 1,5 år och någon lösning ser inte ut att finnas i sikte. Anledningen till behovet av en ersättningslokal är att en hoppgrop ska byggas i Idrottshallen och den kommer att hamna direkt över nuvarande samlings- och utställningslokal. Pema Malmgren lovade vid ett möte hösten 2021 att en ersättningslokal skulle ställas till förfogande och att hon värnade om Idrottsmuseet. Ett halvår senare vid ett nytt möte förnekade hon att någon ersättningslokal utlovats, däremot kunde tänkas att Idrottsmuseet kunde få en lokal om Idrottshistoriska Föreningen svarade för avskrivningar, något som föreningen aldrig skulle kunna mäkta med.

Trots att hela styrelsen hört vad hon utlovat förnekar hon fortfarande vad som sagts vid första mötet. Det ska också nämnas att någon mer kontakt inte skett och där Pema Malmgren numera anser att det är upp till Samhällsbygg att ta ärendet vidare. I verksamhetsberättelsen riktas också kritik mot tjänstemän på Samhällsbygg angående deras agerande. Vad som också bör nämnas är att såväl Pema Malmgren som tjänstemännen Peter Eriksson och Johan Claesson hela tiden uppmanat till att föreningen ska ligga lågt och inte föra ut vad som sagts.

Som vanligt valdes Lisbeth Göthberg till mötesordförande. Foto: Per Ström/VB

Ja, så inleddes årsmötet när ordförande Roland Samuelsson läste direkt ur årsberättelsen där bl.a. allt som kan läsas ovan finns med. Därefter genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar som gick smidigt under mötesordförande Lisbeth Göthbergs ledning.

Roland Samuelsson omvaldes som ordförande på ett år. I övrigt blev det också omval på de flesta poster förutom att Per Gåvertsson nyvaldes som styrelsesuppleant och nyval på Rune Coltén som revisorsuppleant,

Dick Ljungberg uppvaktades med föreningsdiplom, Bertil Lundström avgick som revisorsuppleant efter drygt 20 år och Lisbeth Göthberg fick blommor för sin insats som mötesordförande. Här ses de tillsammans med Roland Samuelsson föreningsordförande. Foto: Per Ström/VB

Bertil Lundström avtackades då han undanbett omval som revisorssuppleant, en uppgift han haft i drygt 20 år. Han har tidigare tilldelats föreningens utmärkelser. Dick Ljungberg tilldelades något försenat föreningens diplom och blommor. En utmärkelse han skulle haft vid förra årsmötet, men då han hade förhinder. Bättre sent än aldrig!

Årsmötesprotokoll samt Verksamhetsberättelse presenteras nedan.

Verksamhetsberättelse år 2022

Årsmötesprotokoll för Tidaholms Idrottshistoriska förening onsdag 8 mars 2023 kl

 

   

 Tidigare  WI-tidningar